^Powrót na górę


radiocodeservice

Rozkodowywanie radioodbiorników fabrycznych i poza fabrycznych, nawigacji oraz systemów nawigacyjnych wraz z możliwością trwałego wyłączenia funkcji żądania kodu (CODE OFF). Zmiana kodu pin.

Resetowanie oraz wyłączanie funkcji identyfikacji odbiornika po magistrali CAN (cancheck). Funkcja niezbędna przy wymianie urządzenia na pochodzące z innego pojazdu (FIAT)

Resetowanie oraz programowanie liczników liości wprowadzonych kodów. Funkcja niezbędna kiedy ilość prób wpisania błędnych kodów spowodowała wyświetlenie komunikatu "SAFE"

Resetowanie oraz programowanie liczników ilości wprowadzonych kodów. Funkcja niezbędna kiedy ilość prób wpisania błędnych kodów spowodowała wyświetlenie komunikatu "LOCK / LOCKED10 / LOCKED13" blokując możliwość dalszego wpisania kodu.

Odblokowywanie możliwości odtwarzania multimediów

(DVD / TUNER TV) w trakcie jazdy. Funkcja dostępna w większości fabrycznych systemów nawigacyjnych.

Adaptacja radioodbiorników, nawigacji i systemów nawigacyjnych do pojazdu poprzez dopasowanie numeru VIN lub numeru seryjnego urządzenia. Funkcja konieczna kiedy po wymianie urządzenia na inne słychać np. "pikanie"

  • możliwość wylogowania oraz zalogowania urządzeń z grupy GM (opel) w tym wyświetlaczy
  • możliwość wyrejestrowania oraz zarejestrowania urządzeń z grupy PSA / RENAULT